A STYL NATURA, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i tractem les dades que ens han facilitat.

1. Informació bàsica:

Responsable del tractament: STYL NATURA, S.L.
Finalitat del tractament: Atenció de sol·licituds de diverses índoles per part de l’interessat.
Legitimació del tractament: Compliment dels contractes de prestacions de serveis.
Destinataris: No es cedirà a tercers, excepte obligacions legals sense el consentiment de l’interessat.
Drets: Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament.
Procedència de les dades: Del propi interessat.

2. Informació addicional:

Responsable del tractament
La present política de privacitat aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a STYL NATURA, S.L.
A efectes de la present política de privacitat, s’entén com a “usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que STYL NATURA, S.L. ofereix. STYL NATURA, S.L., com a responsable del tractament, sol·licitarà, a la aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment de l’usuari a la present política de privacitat quan sigui necessari.
L’objectiu de la política de privacitat de STYL NATURA, S.L. és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades.
L’usuari pot posar-se en contacte amb el responsable del tractament en la següent direcció i / o correu electrònic:

STYL NATURA, S.L.
C/ Lacy nº51
08202 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: 93 727 24 55
e-mail: salutintegralsabadell@gmail.com

Finalitats del tractament

Amb la present s’informa a l’usuari que STYL NATURA, S.L. podrà tractar les dades de caràcter personal que ell mateix ha facilitat per a les finalitats que a continuació es detallen:

  • Prestació dels serveis relacionats amb les teràpies naturals.
  • Rebre informació en relació a les teràpies que el centre ofereix.
  • Rebre informació sobre les activitats docents del centre.

Legitimació del tractament

La base legal pel tractament de les seves dades és la prestació del servei relacionat amb les teràpies naturals que el centre ofereix.
STYL NATURA, S.L., en el moment de registrar les dades personals, només recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar la prestació del servei contractat (entre ells nom, cognoms, DNI, direcció completa, telèfon, correu electrònic i estat de salut). L’usuari coneix i accepta que si no es completen totes les dades de caràcter personal, aquesta dificultarà a STYL NATURA, S.L. la prestació de tots aquells serveis vinculats a aquestes dades.
En cap cas, STYL NATURA, S.L. cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent a l’indicat.

Procedència de les dades

STYL NATURA, S.L. ha obtingut les dades de caràcter personal del propi interessat pel desenvolupament de la teràpia o servei contractat per l’usuari.

Conservació de les dades

STYL NATURA, S.L. conservarà les dades personals facilitades, es tractaran i es mantindran mentre es mantingui la relació entre pacient i terapeuta.
Les dades no es conservaran més temps del necessari sense perjudici de la conservació que resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

A més, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents.

Destinataris de les dades

STYL NATURA, S.L. podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb las Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i en el seu cas, igualment a altres òrgans, com forces de seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.
Així mateix, STYL NATURA S.L. podrà cedir les dades personals a professionals i col·laboradors necessaris per al desenvolupament de la relació contractual sol·licitada pel propi interessat amb el previ consentiment d’aquest.

Drets

STYL NATURA, S.L. informa a l’usuari sobre la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per STYL NATURA, S.L.
Pot exercir aquests drets i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades sol·licitant-ho per correu a salutintegralsabadell@gmail.com aportant còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.
D’aquesta manera, l’usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment indicat anteriorment sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. STYL NATURA S.L. podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura en que la llei aplicable ho permeti.
STYL NATURA S.L. recorda a l’usuari que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal i com s’ha mencionat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la notificació a STYL NATURA S.L. indicant que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per això, l’Usuari haurà de revocar el seu consentiment de forma escrita al correu electrònic: salutintegralsabadell@gmail.com.